FSC® - CEWE FOTOKNJIGA

FSC® - Forest Stewardship Council®

Za proizvodnju CEWE FOTOKNJIGE koristimo isključivo FSC® certificirane materijale.

FSC® – Forest Stewardship Council®

 

Mi aktivno sudjelujemo u zaštiti klime i okoliša

FSC® certifikat znači da se zalažemo i provodimo aktivnu zaštitu klime i okoliša.

Ovaj certifikat potvrđuje da naš proizvodni lanac funkcionira bez prekida od proizvodnje do obrade, usluge i logistike, te na taj način zadovoljava visoke standarde FSC®. Mi podupiremo aktivnu obnovu šuma i uporabu obnovljivih materijala u proizvodne svrhe, pa stoga za proizvodnju CEWE FOTOKNJIGA koristimo isključivo FSC® certificirane materijale.

FSC® certificirani materijali (drvo, papir itd.) podliježu strogim smjernicama za održivo upravljanje šumama. To između ostalog uključuje i poštivanje nacionalnih zakona, prava autohtonih naroda, kao i poštivanje visokih ekoloških zahtjeva.

The Forest Stewardship Council AC® (FSC®) još 1996. godine donijelo je smjernice za održivo upravljanje šumama. Tvrtke koje nose FSC® certifikat podliježu strogim propisima FSC® i konstantno su izložene kontrolama.